Publicerad 12 augusti 2021

Användning, stöd- och behandlingsprogram

SKR gör återkommande enkätundersökningar för att följa regionernas användning av stöd- och behandlingsprogram för internetbehandling.

Den första undersökningen gjordes 2018 och den senaste i början av 2021.

Nulägesbeskrivning 2021

Våren 2021 samlade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) in uppgifter från samtliga regioner om vilka program de erbjuder via plattformen Stöd och behandling (SoB).

Syftet med kartläggningen är att följa utvecklingen av användningen av SoB. Rapporten kan också användas som underlag för regioner som vill utöka sitt utbud av stöd- och behandlingsprogram, till exempel genom att ta del av befintliga program eller nyutveckla program i samarbete med andra regioner.

Användning av program i Stöd och behandling, 2021 (PDF)

Statistik över användningen av Stöd och behandling

Inera presenterar statistik för användningen av Stöd och behandling. Besöksdata i rapporterna uppdateras vid varje månadsskifte.

Statistik över användningen av Stöd och behandling, Inera

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset