Publicerad 10 februari 2022

Analysverktyg patientsäkerhet regionerna

Vårdens förmåga att fungera under både förväntade och oväntade förhållanden behöver utvecklas. Båda perspektiven, att se till att så lite som möjligt går fel och att se till att så mycket som möjligt går bra, behöver beaktas i patientsäkerhetsarbetet. Det är den utveckling som den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet syftar till att stödja.

Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete i regionerna

I hela hälso- och sjukvården behövs ett utvecklat och mer proaktivt patientsäkerhetsarbete där alla nivåer tar hänsyn till och arbetar utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.

SKR har tillsammans med NSG patientsäkerhet och i samverkan med Socialstyrelsen utvecklat ett verktyg för att utifrån den nationella handlingsplanen stödja utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet inom regionerna. Verktyget med tillhörande genomförandestöd ska utgöra ett stöd för regionen att:

  • genomföra en nulägesanalys av patientsäkerhetsarbetet i regionen
  • identifiera utmaningar för en säker vård samt teman där det saknas information om nuläget
  • identifiera och prioritera bland insatser för att möta utmaningarna och därmed stärka regionens patientsäkerhetsarbete på lång sikt
  • skapa en samsyn inom regionen kring styrkor och förbättringsområden för en god och säker vård och omsorg
  • skapa en till grund för framtagande av regionala handlingsplaner.

Syftet med verktyget och genomförandestödet är att stödja regionerna i utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet och i framtagandet av lokala handlingsplaner i enlighet med den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet med syftet att främja en god och säker vård.

Ett genomförandestöd är framtaget för att användas tillsammans med Excelverktyget -Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete i regioner.

Genomförandestöd

Verktyg innehåller ett stöd för nulägesanalys av patientsäkerhetsarbetet i regioner samt för att identifiera och prioritera bland möjliga insatser för att stärka patientsäkerhetsarbetet, utifrån resultatet av nulägesanalysen.

Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete i regioner (Excel) Excel, 232 kB.

Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete i regioner (PDF) Pdf, 275 kB.

Genomförandestödet är tänkt att användas tillsammans med verktyget.

Genomförandestöd: Stärkt patientsäkerhetsarbete i regioner

En sammanställning av olika nulägesanalyser och identifierade insatser då verktyget har använts på flera ställen i regionen. Filerna nedan uppdaterades 10 februari då det framkommit att det funnits programfel i den tidigare excel-filen. 

Sammanställning av flera verktyg – regioner (Excel) Excel, 279 kB.

Sammanställning av flera verktyg - regioner (PDF) Pdf, 276 kB.

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR