Publicerad 19 mars 2021

Avtal – basstation för mobiltelefoni

Underlag till avtal om anläggningsarrende respektive lokalhyreskontrakt - basstation för mobiltelefoni.

Utbyggnaden av den tredje generationens mobiltelefoni, det så kallade 3G-nätet eller UMTS-nätet, berör kommunerna på många sätt. Bland annat finns intresse av att nyttja kommunala byggnader och anläggningar, till exempel vattentorn, för att placera basstationer med antenner. Kommunerna äger också mark som kan vara intressant för lokalisering av master.

Vi har sedan en tid fått förfrågningar från många kommuner om upplåtelsefrågor och om lämplig utformning av upplåtelseavtal. Eftersom frågeställningarna i huvudsak är gemensamma och särskilda regleringar kan vara motiverade med hänsyn till upplåtelsens karaktär, har vi valt att utarbeta underlag som kan användas som mallar för lokalt kontraktstecknande.

Arbetet har på Kommunförbundet bedrivits genom civilrättssektionen, varvid samråd skett med representanter från 3G Infrastructure Services AB, Hi3G Access AB, Orange Sverige AB och Vodafone Sverige AB. Vi har vid utarbetandet av underlagen även beaktat synpunkter som lämnats från kommunerna under hand och som diskuterats på ett antal temadagar om upplåtelsefrågor under våren.

Arbetet har resulterat i två avtalsförslag samt kommentarer:

Lokalhyreskontrakt (Word) Word, 29 kB.

Kommentarer till underlag (PDF) Pdf, 161 kB.

Avtal om anläggningsarrende (Word) Word, 27 kB.

Informationsansvarig

  • Per Henningsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset