Publicerad 17 juni 2022

Regionval

I de allmänna valen har de röstberättigade möjlighet att rösta i tre olika val, valen till kommun- och regionfullmäktige samt riksdagen. I regionvalet väljs representanter till 21 regionfullmäktigen som ansvarar för frågor som exempelvis hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling.

Valdeltagandet i nuvarande regioner var 83,7 procent i valet 2018. Valdeltagandet var högt i samtliga regioner, från 82 procent i Region Stockholm till 86 procent i Region Halland. Det finns dock stora skillnader inom respektive region. I de tre största regionerna fanns det till exempel valdistrikt där minst hälften av de röstberättigade inte nyttjande sin rätt att rösta. I alla regioner var det också stora skillnader mellan det valdistrikt med högst respektive lägst deltagande, från 23 procentenheter i Region Västernorrland till 59 procentenheter i Region Stockholm.

När väljarna har sagt sitt i valen är det upp till partierna att bilda styren utifrån valresultatet. Inom regionerna resulterade valet 2018 i att tolv regioner fick borgerligt styre, ett vänsterstyre styre och åtta regioner har blocköverskridande styre. Tio av dessa styren var minoritetsstyren.

Sjukvårdspartier

I 2018 års ökade de regionala sjukvårdspartierna som sammanlagt fick 73 mandat i sju regioner. I Norrbotten blev Sjukvårdspartiet största parti med 34,7 procent av rösterna. Partiet leder den styrande majoriteten och innehar posten som regionstyrelsens ordförande. Även Vård för Pengarna i Sörmland ökade sin röstandel till 18,4 procent och ingår i regionens styre.

I Värmland ingår Sjukvårdspartiet sedan 2010 i regionens minoritetsstyre och i Jönköping partiet Bevara akutsjukhusen ingått i den styrande majoriteten. Detsamma gäller Dalarnas sjukvårdsparti i Dalarna. Det betyder att sjukvårdspartier har ingått i fem styren under mandatperioden.

Inför höstens val 2022

  • Har totalt 281 partier registrerat sin partibeteckning för valen i riksdag, region- och kommunfullmäktige, vilket är en ökning jämfört med 2018 års val (265 st).
  • Antalet partier som registrerat sin partibeteckning för val till regionfullmäktige har sedan 2018 ökat från 36 till 46.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR