Publicerad 13 maj 2022

Upphandling

SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och minskade kostnader. Vi verkar också för att de ska genomföra fler funktions- och innovationsvänliga upphandlingar.

Aktuellt

Evenemang

Publikationer

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Upphandlingsstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR