Publicerad 27 oktober 2021

Anmälan och kostnad KKiK

Ange i nedan formulär om din kommun önskar delta inom KKiK eller om du vill delta i utvecklingsnätverket inom KKiK.

SKR tar ut en årsavgift för deltagandet enligt SKR:s gällande avgiftsdirektiv - 4 000 kr per kommun och år. Efter anmälan får deltagarna en inbjudan till ett samarbetsrum, som är en plattform för dialog och erfarenhetsutbyte, där SKR gemensamt bygger en bank för lärande och samlar arbetsmaterial. Deltagarna får löpande stödinsatser av SKR genom olika material och ett riktat nyhetsbrev. Inbjudningar till nätverksträffarna sker via samarbetsrummet.

De kommuner som ingår erbjuds att delta i ett utvecklingsnätverk med fokus på lärande och utveckling.Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset