Publicerad 11 november 2021

Ansvarsprövning

Att pröva och utkräva ansvar är en central del i vår representativa demokrati. Revisorernas granskning utgör grund för fullmäktiges ansvarsprövning.

Om prövningen och grunderna för revisorernas kritik

I de allmänna valen har medborgarna möjlighet att ansvarspröva valda ledamöter i fullmäktige. Fullmäktige prövar därtill varje år ansvarstagandet i de nämnder och styrelser som arbetar på fullmäktiges uppdrag.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR