Publicerad 31 januari 2023

Kommuner och regioner har stort intresse för partnerskap med Ukraina

Partnerskap och samarbete på lokal nivå mellan Ukraina och övriga Europa kommer att spela en stor roll för att stödja landet i sin väg mot en stark, självständig och robust demokrati. I återuppbyggnaden av Ukraina har svenska kommuner och regioner mycket att bidra med.

Peter Danielsson, ordförande vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Intresset var stort när SKR den 25 januari 2023 anordnade sin årliga konferens Internationella dagen. Det är ett forum där politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner kan träffas för att ta del av och utbyta erfarenheter kring aktuella internationella frågor. I år valde SKR att fokusera på situationen i Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion för snart ett år sedan, och vilken roll kommuner och regioner kan spela i återuppbyggandet av landet och vad vi i Sverige kan lära.

Vi på SKR och våra medlemmar kan inte göra mycket för att stoppa det pågående kriget, även om vi önskade det. Det vi kan göra och det vi behöver göra är att förbereda oss på att stå redo för att finnas tillhands för Ukraina när kriget väl tar slut, sa SKR:s ordförande Peter Danielsson när han hälsade deltagarna välkomna.


Oleksandr Korinny, ordförande i det ukrainska kommunförbundet Association of Amalgamated Territorial Communities, AATC.

Oleksandr Korinny

Särskilt inbjudna att medverka under dagen var Oleksandr Korinny och Velina Zayats, ordförande respektive styrelseledamot i det ukrainska kommunförbundet Association of Amalgamated Territorial Communities. SKR har genom SALAR International samarbetat med förbundet sedan det bildades 2016. Oleksandr och Velina delade med sig av sina erfarenheter från kriget och berättade om de behov som finns på lokal och regional nivå i Ukraina just nu. Budskapet var tydligt – Ukrainska städer och kommuner är öppna och redo för samarbete. Under dagen medverkade också bland andra Falu kommun och Karlskrona kommun. De berättade om sina erfarenheter efter att båda innan sommaren blev kontaktade av Chortkiv kommun i västra Ukraina med förfrågan om samarbete. Samarbetet skulle syfta till att utbyta kunskaper och erfarenheter kring demokratiutveckling och skapa kontakter inom näringslivet. I veckan tar Karlskrona emot ett besök av borgmästaren i Chortkiv med ambitionen att ingå ett vänortsavtal. Falun undersöker i sin tur möjligheterna att ingå i ett kommunalt partnerskap med fokus på demokratifrågor med Chortkiv genom Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

Ukrainska kommuner står inte bara inför stora behov vad gäller återuppbyggnaden av den fysiska infrastrukturen. Vägar, broar, bostadshus, sjukhus, förskolor och skolor är på många håll raserat där Ukraina utöver finansiella investeringar är i behov av expertis kring fysisk planering och hållbar stadsutveckling. Områden svenska kommuner generellt har goda erfarenheter och kunskaper att dela med sig av. Vid sidan av behov vad gäller återuppbyggnaden av den fysiska infrastrukturen står Ukraina också i ett vägskäl vad gäller landets framtid som medlem i Europeiska unionen. För att leva upp till de krav som ställs om Europeiska värderingar och lagstiftning krävs grundläggande reformer gällande rättsstatsprincipen, ekonomin och de demokratiska institutionernas och den offentliga förvaltningens funktion.

Samtidigt står ukrainska kommuner med kunskaper och erfarenheter, som vi hoppas att svenska kommuner inte behöver få användning av men som vi inte längre kan ta för givet, i fråga om att driva kommunal verksamhet under krig och att utgöra en del av ett totalförsvar. Vi har mycket att lära av varandra.

Plattform för samarbete mellan ukrainska och europeiska kommuner – United for Ukraine

Sedan 2014 har SKR genom SALAR International arbetat i Ukraina med att stödja genomförandet av den stora decentraliseringsreform som då inleddes. Arbetet har skett både genom policystöd ifråga om reformens utformning i samarbete med nationella ministerier, parlament och kommunförbund men också med stöd till förbättring av lokala administrativa tjänster. Stödet till det lokala självstyret har varit och kommer fortsatt vara viktigt för att bygga ett starkt och robust Ukraina. Ett fortsatt starkt och långsiktigt samarbete mellan kommuner i Ukraina, i Europa och i Sverige kommer vara ett viktigt led i det.

Under dagen medverkade Marta Suprun och Svitlana Blinova från SALAR Internationals ukrainska team för att berätta om den plattform som de har tagit fram. United for Ukraine fungerar som en katalog där Europeiska kommuner lättare ska kunna hitta information om ukrainska kommuner som är i behov av stöd och som önskar utbyte och samarbete med internationella partners. Plattformen innebär en möjlighet för ukrainska kommuner att presentera sig själva och sätta sig på kartan. Genom plattformen vill United for Ukraine inte bara synliggöra ukrainska kommuner utan också bistå med initialt stöd till de första kontakterna och komma med råd och förslag på hur samarbetet kan vidareutvecklas.

De kommuner som finns representerade på plattformen är framförallt de som är i stort behov, ofta är det mindre kommuner som saknar erfarenhet av att hitta och initiera internationella samarbeten.

– Hittar man inte det man söker är man alltid välkommen att höra av sig direkt till teamet, säger Magnus Liljeström, senior rådgivare på SALAR International.

Har din kommun eller region planer på att inleda ett samarbete med en ukrainsk stad eller kommun, eller har ni redan ett upparbetat samarbete? Hör gärna av dig till oss på SKR:s internationella sektion och berätta.

Svenska vänortssamarbeten och kommunala partnerskap

Informationsansvarig

  • Matilda Lindberg
    Handläggare
  • Malin Looberger
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.