Publicerad 21 oktober 2022

EU:s digitaliseringsfrågor kan landa på Sveriges bord

Energifrågorna, digitalisering, arbetet med att skapa en hälsounion och ett klimatneutralt EU 2050 är några av de frågor som alla påverkar svenska kommuner och regioner.

I SKR:s rapport ”På gång inom EU” skriver experter inom SKR om EU-frågor som har betydelse för kommuner och regioner under 2022 och den närmaste framtiden. Flera av frågorna kan komma att behandlas av Sveriges EU-ordförandeskap under våren 2023.

SKR arbetar för att det lokala och regionala perspektivet ska få ett större inflytande i bland annat EU:s digitaliseringsarbete och driver på för ambitiösa, flexibla och teknikneutrala ram- och regelverk på miljöområdet.

I denna utgåva kan du bland annat läsa om EU:s senaste initiativ på energiområdet, aktuella EU-arbetsrättsliga frågor och EU:s arbete med att skapa en hälsounion. Du kan även läsa mer om förberedelserna inför Sveriges kommande EU-ordförandeskap samt en rad andra frågor som ligger på unionens bord under hösten och den närmaste framtiden.

SKR arbetar för att proaktivt bevaka och påverka den EU-gemensamma agendan i de frågor som rör svenska kommuner och regioner.

På gång inom EU hösten 2022

Rapporten ”På gång inom EU” ges ut två gånger per år av SKR och sammanfattar aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner.

Informationsansvarig

  • Marcus Holmberg
    Sektionschef
  • Gustaf Lundgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.