Publicerad 23 november 2023

Öka kunskapen om EU

SKR arbetar för att kommuner och regioner ska få ökad delaktighet och större engagemang i EU-frågor. Arbetet sker genom samordning, informations- och kunskapsspridning.

Ett poddavsnitt som handlar om att vår kunskap om och vårt engagemang i frågor på EU nivå kan utvecklas. SKR tillsammans med medverkande diskuterar hur delaktigheten kan ökas, till exempel genom handslag på lokal och regional nivå. Du får också konkreta tips på frågor som kan vara värda att lyfta för att öka engagemanget.

Avsnittet finns där poddar finns.

49 Öka kunskapen om, och engagemanget för EU, podcast Demokratiresan

Inför EU-valet 2024

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet, vilket är en av de lagstiftande EU-institutionerna. Europaparlamentet utövar demokratisk kontroll över EU-kommissionen. Parlamentet granskar vad kommissionen gjort under mandatperioden och vad de vill göra resten av tiden. De väljer också kommissionens ordförande och hela kommissionen.

Medborgarna väljer 21 Europaparlamentariker som företräder Sverige i Europaparlamentet.

Poddavsnitt om EU-valet 2024

EU-utbildningar om funktionssätt, regelverk och framväxt

Sieps är en statlig myndighet vars uppdrag är att belysa aktuella Europapolitiska frågor på ett självständigt och allsidigt sätt. De har bland annat korta filmer som redogör för unionens funktionssätt, regelverk och framväxt.

Sieps EU-utbildningar

EU i lokalpolitiken

Det har länge pratats om att EU påverkar den lokala och den regionala nivån. I den här publikationens första del finns en undersökning som visar att ungefär hälften av dagordningspunkterna på en fullmäktigedagordning påverkas direkt eller indirekt av EU.

För att öka möjligheterna till deltagande i EU-arbetet, på nationell och europeisk nivå, inkluderar vi i bokens andra del en rad exempel på våra medlemmars EU-relaterade arbete.

Men det räcker inte att veta att vi blir påverkade. Det är nu hög tid att öka förståelsen för hur den lokala och regionala nivån kan påverka EU. I den avslutande delen ges därför en beskrivning av hur kommuner och regioner kan påverka beslut som fattas i EU – en ”handbok” i påverkansarbete om du så vill.

EU i lokalpolitiken 2018

På gång inom EU

I skriften På gång inom EU kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner. Den kommer ut två gånger per år, vår och höst.

På gång inom EU hösten 2023

SKR:s prioriterade EU-frågor

SKR:s styrelse antar årligen beslut om prioriterade EU-frågor som SKR ska driva. Dessa ingår även i SKR:s verksamhetsplan. För varje prioriterad fråga finns ett antal aktiviteter som ska genomföras under året, samt förväntade resultat.

SKR:s prioriterade EU-frågor

Europaportalen

Nyhetssajten Europaportalen bevakar svensk EU-politik och utvecklingen i Europa. Europaportalen producerar och sammanställer nyheter och ger aktuell överblick i olika ämnen. Läs nyheter på webbplatsen eller prenumerera på nyhetsbrevet.

Europaportalen

Altinget: eu

Altinget bevakar EU-politik från både Bryssel och riksdagen. De följer beslutskedjan från förslag till lag och ger inblick i de stora kommande politiska frågorna. Läs nyheter på webbplatsen eller prenumerera på nyhetsbrevet.

Altinget.se

Det här gör EU för mig

Europaparlamentet sammanställer konkreta exempel på EU:s inverkan på olika sakområden, din region och vardag.

Portalen Det här gör EU för mig

Informationsansvarig

  • Malin Looberger
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.