Publicerad 10 december 2021

Kollektivtrafik

Från den 8 december gäller nya rekommendationer som berör kollektivtrafiken.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från den 8 december att den som bedriver kollektivtrafik bibehåller full turtäthet.

Vuxna som reser med kollektivtrafik rekommenderas att, om möjligt, undvika trängsel genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil. Vuxna rekommenderas även att använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Rekommendationer från och med den 8 december, Folkhälsomyndigheten

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset