Publicerad 11 januari 2022

Tillsyn och kontroll

Den pågående pandemin har påverkat hur tillsyn kunnat bedrivas. Kommunerna har även fått ett nytt tillsynsområde genom lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Tillsynsvägledande myndigheter har haft råd om tillsyn under pandemin på sina webbplatser. Med anledning av att restriktioner i stort avskaffats bör tillsynen kunna genomföras som innan pandemin. Digitala erfarenheter kan vidareutvecklas. Myndigheten bör stämma av besöket i förväg vid vissa verksamheter, till exempel äldre- eller LSS-boenden. Rutiner för hygien ska finnas sedan tidigare och särskild uppmärksamhet bör gälla vid symptom på covid 19.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR