Publicerad 10 augusti 2023

Strategier för att möta kompetensutmaningen

Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för Sveriges kommuner och regioner. Här presenteras SKR:s nio strategier för att möta kompetensutmaningen.

Nio strategier för kompetensförsörjning

SKR:s nio strategier för kompetensförsörjning är framtagna som ett stöd för arbetet i kommuner och regioner. Strategierna handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya lösningar och om ett hållbart arbetsliv.

SKR:s personalprognos visar bland annat att behovet av anställda kan minska med en fjärdedel – nästan 100 000 anställda – om deltidsarbetande arbetar tre timmar med i veckan (cirka 31-32 timmar per vecka) och om pensionsåldern höjs till 66 år.

Nio strategier för att möta kompetensutmaningen, YouTube

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Aspeheim
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.