Publicerad 5 november 2021

Chefs- och ledarskap

SKR erbjuder medlemmarna expertkunskap, intressebevakning och stöd inom chefs- och ledarskapsområdet. Vi arbetar med frågor som rör det professionella ledarskapet och bevakar aktuell forskning inom området.

Chefens främsta uppgift är att leda och fördela arbetet så att medarbetarna kan utföra de uppgifter som krävs för att nå verksamhetens mål.

Ett bra ledarskap är avgörande för välfärdens möjlighet att attrahera kompetenta och engagerade medarbetare. Ledarskapet skapar förutsättningar för att medarbetarna att göra sitt bästa och har betydelse för deras hälsa.

Uppföljning och analys av arbetsgivarpolitik

Friskare arbetsplatser

På friska arbetsplatser jobbar ledning och personal systematiskt med både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. På Suntarbetsliv finns stöd och verktyg för dig som är chef.

Suntarbetsliv

Frågor och svar om OSA-föreskriften

Parternas överenskommelse om friskare arbetsplatser

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Linda Persson Melin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset