Publicerad 11 mars 2021

Att tänka på när du frågar om våld

Att ställa frågor om våld kan kännas obekvämt för den som inte är van. Men med övning, rutiner på arbetsplatsen och förståelse för den utsattas position, blir det oftast lättare.

Få tar illa upp att få frågan

Ett stort problem för våldsutsatta är tystnad från omgivningen – att de flesta inte vågar fråga fastän de kanske misstänker eller vet. Erfarenheter från vården visar att de som får frågor om våldsutsatthet sällan tar illa upp, tvärtom. Kvinnojourer och kommunala stödverksamheters erfarenhet visar också att det faktum att någon faktiskt frågade, såg och sa något, ofta var avgörande för att en utsatt till slut kunde ta sig ur sin situation.

Bra om arbetsplatsen har rutiner

Erfarenheter från arbetsplatser som har börjat fråga medarbetare om våldsutsatthet visar att det är viktigt att chefer, personalfunktion och företagshälsovård är förberedda och samordnade kring hur du som chef ska agera för att stödja den som är utsatt. Det kan vara hjälpsamt att det finns lokala rutiner som underlättar för dig som chef.

Lättare om du tänker igenom frågor innan

Att ställa frågor om våld kan kännas svårt i början. Många kan känna osäkerhet över vilka ord och frågor man ska välja och oro över att kränka medarbetarens integritet. Ofta underlättar det om du tydligt formulerar syftet med varför du frågar: att det handlar om omtanke om din medarbetare. Du kan också tänka igenom, formulera och kanske träna på frågor som passar just dig. Vill din medarbetare inte berätta så kan hen helt enkelt välja att inte göra det.

Var medveten om din maktposition

Som chef behöver du vara medveten om att du har en maktposition i förhållande till medarbetaren. I det behöver du vara tydlig med varför du frågar: av omsorg, för att det är en rutin på arbetsplatsen, för att du som chef är bekymrad kring något och/eller för att våld påverkar hälsan.

Viktigt med bra bemötande

Många som utsätts för våld ser sig inte själva som våldsutsatta och tänker inte på våldet som misshandel eller övergrepp. Den som utsätts befinner sig också ofta i ett känslomässigt och praktiskt kaos. Låg självkänsla, svårt att lita på andra och rädsla att inte bli trodd är vanligt. Ett respektfullt bemötande är därför viktigt för att den utsatta ska orka berätta och så småningom få kraft att förändra sin situation.

Låt den utsatta själv får sätta ord på sina problem, behov av hjälp och fortsättningen framåt. Att få lita till sin egen förmåga, göra bedömningar och fatta beslut är ett sätt att återta makten över sitt liv. Den utsatta behöver få stå på egna ben och samtidigt känna att det finns stöd. Här kan du som chef spela en viktig roll genom att ställa frågor om medarbetarens livssituation och visa att du bryr dig om hur din medarbetare mår. Om du som chef visar respekt och att du tror på din medarbetare om och när denne anförtror sig till dig, så har du gjort mycket. I kombination med information om vart den utsatta kan vända sig för vidare hjälp, kan det bära långt.

Om den utsatta inte är redo att lämna en relation där våldet pågår, är det viktigt att inte döma eller skuldbelägga. Att bryta upp från relationen är en svår – och ibland farlig – process. Valet att bryta upp måste vara den utsattas egna beslut. Som chef kan du visa förståelse. Tillsammans kan ni prata om vad arbetsplatsen och du som chef kan göra för att underlätta situationen just nu.

Tidigare erfarenheter av våld

När man ställer frågor om våld är det vanligast att få berättelser om tidigare erfarenheter. Även här är det viktigt med ett respektfullt bemötande och tillitsfulla samtal. Fråga om din medarbetare vill berätta om vad som hänt, hur det påverkat livssituationen och om det finns något som du i nuläget kan göra för att underlätta.

För många med tidigare erfarenheter av våld – under barndomen eller i en relation – kan det vara tillräckligt att få prata om sina upplevelser. Att någon lyssnar utan att döma, förminska eller förstora, är ofta det personen uppskattar mest.

Informationsansvarig

  • Sofia Karlsson
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.