Publicerad: 16 augusti 2019

Om Vägen till jobben

Vägen till jobben är en satsning för att främja och underlätta etablering på arbetsmarknaden för nyanlända som kommer med utbildning och erfarenhet som behövs i välfärden.

Syftet är att ge information och vägledning till arbetsgivare och handledare i kommuner och regioner. Det kan även ge stöd till de som ska vägleda nyanlända eller nyanlända själva.

Vi som står bakom webbplatsen är arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de åtta fackförbunden Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal, Sveriges läkarförbund, Vision, Vårdförbundet samt förhandlingsorganisationen AkademikerAlliansen.

Webbplatsen har tagits fram med hjälp av finansiering från Arbetsförmedlingen.

Om du vill veta mer, kontakta respektive organisation:

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting är arbetsgivarorganisation för Sveriges alla kommuner och regioner.

  • AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation där flera fackförund är anslutna till exempel Tjänstetandläkarna, Fysioterapeuterna, Sveriges arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, och Sveriges psykologförbund. Akadmikeralliansen förhandlar för akademiker som jobbar inom kommun eller landsting.

  • Akademikerförbundet SSR
  • Akademikerförbundet SSR är ett fackförbund för socionomer, ekonomer, samhällsvetare, beteendevetare, personalvetare och folkhälsovetare.
  • Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna är ett professions-och fackförbund för fysioterapeuter (sjukgymnaster).

Lärarförbundet

Lärarförbundet är ett fackförbund för lärare, förskollärare, fritidspedagoger, studie- och yrkesvägledare, lärare i musik- och kulturskolor och skolledare.

Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund är ett fackförbund för behöriga lärare samt studie-och yrkesvägledare.

Kommunal

  • Kommunal är ett fackförbund för flera olika yrkesgrupper som till exempel undersköterska, vårdbiträde, barnskötare, ambulandssjukvårdare.
  •  
  • Kommunal

Sveriges läkarförbund

  • Sveriges läkarförbund är ett fackförbund för alla läkare och arbetar med frågor som bland annat anställningsvillkor, utbildning och sjukvårdspolitik.
  •  Sveriges läkarförbund

Vision

Vision är ett fackförbund för alla anställda inom kommun, landsting, privata företag eller i kyrkan. 4000 olika yrkesgrupper är representerade bland annat socialsekreterare och tandsköterskor.
  • Vårdförbundet

Vårdförbundet är fackförbundet för barnmorskor, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!