Publicerad: 2 april 2019

Snabbspår socialt arbete

Är du nyanländ och har en examen inom socialt arbete från ett land utanför EU/EES? Då kan snabbspåret vara din väg till jobb inom socialt arbete i Sverige. För att få delta ska du vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och ha etableringsersättning eller aktivitetsstöd.

Vad är snabbspåret?

Snabbspåret är av en kombination av auskultation, kompletteringsutbildning och praktik. Du kan läsa svenska samtidigt. Du ska ha klarat Svenska som andraspråk 3 innan du börjar snabbspåret.

Auskultation – att följa en socionom i arbete

Att auskultera betyder att du går bredvid en yrkeskunnig socionom i arbetet under en kortare tid, cirka tre veckor. Det ger en inblick i arbetslivet och en möjlighet att se yrkets olika delar. Ibland sker auskultationen parallellt med studier i svenska. Auskultation kan ingå i snabbspåret.

Studier på högskola

Sedan studerar du en termin på universitet eller högskola. Det är en så kallad arbetsmarknadsutbildning. Just nu finns den utbildningen på Södertörns högskola i Huddinge utanför Stockholm. Studierna tar sex månader och är på heltid.

De här kurserna ingår i kompletteringsutbildningen:

  • Juridik i socialt arbete (socialrätt), motsvarande 15 hp.
  • Samhällskunskap/socialpolitik/välfärdsstatens framväxt, motsvarande 7,5 hp.
  • Utredningsmetodik, analys, bedömning, handläggning och dokumentation, motsvarande 7,5 hp.

Praktik

Efter studierna gör du praktik i 4-6 månader.
Det betyder att

  • du praktiserar på en arbetsplats med handledare
  • du kan läsa mer svenska samtidigt
  • handledaren gör en yrkeskompetensbedömning innan du slutar på praktiken.

Yrkeskompetensbedömningen är en möjlighet för dig att visa vad du kan och få en bedömning av handledaren. Kontakta Arbetsförmedlingen om du är intresserad av delta i snabbspåret.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!