Publicerad: 28 mars 2019

Lära sig svenska för nyanlända

Det finns många sätt att börja lära sig svenska.

Du kan öva själv genom att

  • titta på tv och filmer som är på svenska
  • lyssna på radio eller ljudböcker på svenska
  • gå på museum. Det finns många museer som är gratis att besöka.

Video där fyra personer berättar om hur de har lärt sig svenska och ger egna tips.

Textremsorna går att få på olika språk (automatisk översättning). Klicka på inställningar, längst ner till höger i filmens kant. Välj undertext och sedan översätt automatiskt. Välj det språk du önskar.

Lär dig svenska gratis

Information om Sverige har appar, filmer och andra stöd som du kan använda för att lära dig svenska själv.

Sveriges Television, SVT har en app för smartphone eller läsplatta. Där kan du titta på program som textas på svenska. Svåra ord kan du automatiskt få översatta till 18 olika språk.

Lär dig svenska på språkkafé

Språkkaféer finns på många platser i Sverige.

  • Språkkafé ordnas ofta av frivilligorganisationer som till exempel Röda Korset. Där finns människor som gärna vill hjälpa dig att bli bättre på svenska och känna dig mer hemma i Sverige.
  • Migrationsverket, biblioteket eller kommunen har mer information om var det finns språkkafé och andra aktiviteter.
  • Du kan också söka själv på internet: Skriv språkkafé + namnet på din stad eller kommun.

På språkkaféet kan du fråga efter kontakter med någon som har ditt yrke.

Kurser för dig som har uppehållstillstånd

Svenska från dag ett

För dig som har uppehållstillstånd och bor kvar på anläggningsboende. Kontakta en folkhögskola nära dig.

Svenska för invandrare, SFI

Först ska du läsa Svenska för invandrare, sfi. Du kan bli klar med sfi snabbare om du studerar mycket svenska redan innan du får uppehållstillstånd.

Det finns många olika sfi-skolor. Arbetsförmedlingen hjälper dig hitta den skola och nivå som passar bäst för dig. Berätta för din handläggare om ditt yrke och att du behöver yrkesinriktad språkutbildning.

Läsa svenska och ha praktik eller arbeta

Det kan gå att kombinera språkstudierna med arbete eller praktik. Fråga Arbetsförmedlingen hur du kan göra.

Kurser för dig som är asylsökande

Om du studerar mycket svenska under tiden som asylsökande kan du klara sfi snabbare när du får uppehållstillstånd. Du kan lära dig svenska på flera sätt.

Studieförbund och folkhögskolor har kurser i svenska för asylsökande. Kurserna finns på många platser i Sverige. Fråga ditt asylboende eller din mottagningsenhet vilka som har kurser i svenska och andra aktiviteter för asylsökande där du bor.

Kurserna kallas till exempel Svenska från dag ett och Svenska för asylsökande.

Svenska från dag ett gäller för:

  • asylsökande som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden (ABO) eller i eget boende (EBO).
  • personer som fått uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

Vill du veta mer om Svenska från dag ett? Kontakta en folkhögskola nära dig.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!