Publicerad: 1 november 2018

Asylsökande

Du som är asylsökande kan förbereda dig inför att jobba i Sverige. Du kan även ha möjlighet att arbeta. Här finns information som är bra att känna till.

Klicka på de gula fälten för att läsa mer om varje del.

Kan du arbeta eller praktisera om du är asylsökande?

Som asylsökande har du inget arbetstillstånd. Men du kan ha rätt att arbeta ändå.

Står på LMA-kortet

Du får arbeta i Sverige om det står AT-UND på ditt LMA-kort. Med AT-UND är du befriad från kravet att ha arbetstillstånd.

LMA=lagen om mottagande av asylsökande

AT-UND = undantag från skyldighet att ha arbetstillstånd.

Kontakta din mottagningsenhet på Migrationsverket om du är osäker på om du har AT-UND.

Visa LMA-kortet för arbetsgivaren

Om du får ett arbete måste du visa ditt LMA-kort för arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ska tala om för Migrationsverket att du arbetar.

Förbered dig för jobb

Skapa ett CV

När du söker jobb måste du berätta om vad du jobbat med tidigare, vilka utbildning du har och andra erfarenheter. Det gör du genom att skriva ett CV. På webbplatsen Jobskills kan du skapa ett svenskt CV. Jobskills finns på olika språk.

Lär dig svenska

Det är bra att lära sig språket så snabbt som möjligt.

Du som jobbar och fått avslag på din ansökan

Har du fått avslag på din ansökan om asyl och fått ett beslut om avvisning eller utvisning som har börjat gälla? Trots det kan du ansöka om arbetstillstånd utan att lämna Sverige. Det finns vissa krav som du måste uppfylla för att kunna ansöka.

Jobba med tidsbegränsat uppehållstillstånd

Du som har fått uppehållstillstånd under en begränsad tid har rätt att arbeta.

Information om Sverige

Webbplatsen Information om Sverige är till för dig som är ny i Sverige. Den finns på tio språk.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!