Publicerad: 28 januari 2020

Jobba med språket

Att kommunicera på svenska i tal och skrift är viktigt för att kunna jobba i skola, vård och omsorg. Förutom en god språkutbildning så behövs möjligheter för utlandsutbildade att träna och utveckla språket på jobbet.

Här finns information och verktyg som kan användas av chefer, handledare och kollegor som vill arbeta språkutvecklande på arbetsplatsen.

Mycket handlar om att få komma in på en arbetsplats tidigt. Ett sätt för arbetsgivare att stötta nyanlända som går på språkundervisning är att erbjuda studiebesök, språkpraktik eller anställning som går att kombinera med schemalagd undervisning.

Men det räcker samtidigt inte att få ett jobb. Språk är ingenting som man kan bemästra fullt ut efter några få års studier. Det krävs att man blir inkluderad, att man får och vågar uttrycka sig. Ett sätt att stötta kollegor med svenska som andraspråk är att arbeta språkutvecklande, till exempel genom att utbilda språkombud på arbetsplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!