Publicerad: 15 november 2018

Vägen till jobb inom vård och omsorg

Den som har utbildning eller arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg från ett land utanför EU/EES kan ha eftertraktad och unik kompetens. Här beskrivs några moment som kan bidra till att nyanländas kompetens kan tas tillvara i vård och omsorg.

Inom vård och omsorg finns en rad yrken som inte kräver legitimation men som fordrar lämplig utbildning och kompetens. Medarbetarna behöver därför få bästa möjliga förutsättningar att använda sin kompetens och att utvecklas. De lagar och bestämmelser som styr arbetsuppgifterna i tjänsten gäller även när medarbetaren eller praktikanten är asylsökande eller nyanländ.

Lära sig svenska

Den som arbetar inom vård och omsorg behöver vanligen kunna bra svenska. Det finns givetvis även tjänster där annan språkkompetens kan vara avgörande för att få anställning.

En avgörande faktor för att nå upp till en nivå av svenska som behövs för att kunna utföra sitt yrke är att få träna på språket i yrkessammanhang. Här kan arbetsgivare bidra, till exempel genom att skapa möjlighet för praktik, anställning med stöd samt att arbeta språkutvecklande på arbetsplatsen.

Bedömning av kompetens

Vad kan arbetsgivare och handledare göra för att bedöma kompetens och lämplighet hos en person som kommer med utbildning och arbetslivserfarenhet från ett annat land? Det är arbetsgivarens ansvar att planera, leda och se till att personalen har rätt kompetens för arbetsuppgifterna. De lagar och bestämmelser som styr arbetsuppgifterna i tjänsten gäller även när medarbetaren eller praktikanten är asylsökande eller nyanländ.

Praktik och validering

Att erbjuda handledd praktik eller anställning med stöd ger möjlighet att bedöma en persons kompetens och lämplighet. Det ger också möjlighet till validering. Särskilt viktigt blir det för den som saknar dokumentation över sin utbildning och arbetslivserfarenhet, eller som behövt avbryta sin utbildning, något som inte är ovanligt för den som har tvingats fly.

Utbildning

Det kan finnas olika behov av utbildning i gruppen nyanlända. Personen ifråga kanske har en utländsk utbildning som är relevant för arbete inom vård och omsorg. Kanske behöver hen komplettera utbildningen för att kvalificera sig för anställning. Eller så stämmer den utländska utbildningen eller yrkesbakgrunden inte överens med de krav som ställs och gör att personen är i behov av en utbildning inom vård och omsorg.

Vad innebär en utländsk utbildning?

Är du i en rekryteringsprocess och behöver snabb koll på innehållet i en utländsk utbildning? Universitets- och högskolerådet, UHR, kan hjälpa till. De kan bedöma vad utländska utbildningar motsvarar i det svenska utbildningssystemet och skriva ett utlåtande över utbildningen. De kan även ge stöd åt den som saknar dokumentation.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!