Publicerad: 4 mars 2019

Språk inom vård och omsorg

Om nyanlända får en chans att komma in i verksamheter för att praktisera förbättrar det deras möjlighet att tillägna sig språket som används inom vård och omsorg.

Det är minst lika viktigt att lära sig specifika yrkesbegrepp som att öva på att kommunicera i olika arbetssituationer. Då ökar deras möjlighet att arbeta inom vård och omsorg i Sverige.

Tänk på att de nyanländas språkkunskaper kan vara till stor nytta då många vårdtagare kan ha andra modersmål än svenska.

Arbetsgivaren kan bidra till den utvecklingen genom att till exempel:

  • Erbjuda möjlighet att varva praktik eller arbete med språkstudier.
  • Utforma relevanta språkstödjande aktiviteter.
  • Arbeta språkutvecklande på arbetsplatsen, till exempel med modellen språkombud.

Språkombud

Under flera år har Vård- och omsorgscollege utbildat språkombud på arbetsplatser. Språkombuden utbildas för att kunna stötta medarbetare med annat modersmål än svenska men även hela arbetsplatsen i frågor som gäller språk och kommunikation. Det kan handla om allt från ett telefonsamtal till situationer där nyanserna i språket är avgörande. I dagsläget finns det tre utbildningar:  

  • utbildning till språkombud.
  • utbildning till språkombudsutbildare.
  • utbildning för chefer.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!