Publicerad: 14 augusti 2019

Jobbspår inom vård och omsorg

Jobbspåren består av en kedja av insatser som kan kombineras och ske parallellt. Det kan handla om praktik, språkträning och arbetsmarknadsutbildning.

Lokala jobbspår

Det finns flera kommuner som i samarbete med Arbetsförmedlingen lokalt tagit fram snabbspårsliknande insatser för att möta rekryteringsbehovet inom bland annat vård och omsorg. Då handlar det framför allt om att förbereda deltagarna för yrken som inte fordrar eftergymnasiala studier. Den här formen av lokala snabbspår består vanligen av arbetsmarknadsutbildningar, SFI och praktik. För nyanlända med intresse för omvårdnadsyrken, och som kanske även har tidigare yrkeserfarenhet från vården, kan lokala jobbspår vara en effektiv och attraktiv väg till jobb. Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Dua, arbetar till exempel för unga och nyanländas väg in på arbetsmarknaden.

Nationella snabbspår

Det är arbetmarknadens parter och Arbetsförmedlingen som kommit överens om nationella snabbspår. Syftet med snabbspåren är att effektivisera vägen till arbete för nyanlända med relevant kompetens och att samtidigt bidra till kompetensförsörjning av bristyrken.
De här snabbspåren kan vara aktuella för vård- och omsorgssektorn:

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!