Publicerad: 31 oktober 2018

Övrig verksamhet arbetsgivare och handledare

Bland nyanlända finns många med akademisk examen och arbetslivserfarenhet som behövs inom kommun, landsting eller region. Det kan vara inom till exempel juridik, ekonomi och statsvetenskap. Vägen till jobb kan se ut på många olika sätt.

Bedömning av utländsk utbildning

Den som har en utländsk utbildning kan börja med att skicka in sina utbildningsdokument till Universitets-och högskolerådet, UHR, för att få ett utlåtande om sin utbildning. Det är gratis. Det går bra att skicka in handlingarna även under tiden som asylsökande.

UHRs utlåtande kan underlätta för arbetsgivare att bedöma en persons utbildningsnivå och kvalifikationer, till exempel när man ska bedöma en ansökan om anställning eller praktik.

Yrkeskompetensbedömning

Det går även att bedöma en persons yrkeskunskap på arbetsplatsen. Ett sätt att göra det är genom en yrkeskompetensbedömning (YKB). Det sker inom ramen för en praktikperiod och innebär att en persons yrkeskunskaper bedöms och dokumenteras med hjälp av en utsedd handledare. Med YKB följer även en ersättning till arbetsplatsen.

Lära sig svenska

Den som arbetar inom kommun och landsting i Sverige behöver vanligen kunna bra svenska, även om det givetvis finns tjänster där annan språkkompetens kan vara avgörande för att vara kvalificerad för anställning.

Svenska som andraspråk 3 är den formella nivå som behövs för att komplettera sina studier vid ett lärosäte.

En avgörande faktor för att nå upp till en nivå av svenska som behövs för att kunna utföra sitt yrke är att få träna på språket i yrkessammanhang. Här kan arbetsgivare bidra, till exempel genom att skapa möjlighet för praktik och anställning med stöd. Gärna med möjlighet för individen att kombinera med språkkurser, t ex SFI.

Kompletterande utbildning

Många akademiker med utländsk examen behöver komplettera sina studier för att kunna få ett kvalificerat arbete i Sverige. Vilken kompetens som krävs beror på arbetsuppgifterna. Vilken komplettering var och en behöver beror på utbildningsbakgrund och inom vilket yrke hen vill arbeta i Sverige.

Arbetsgivare kan underlätta för individen genom att erbjuda möjlighet att kombinera praktik eller anställning med kompletterande studier. Det kan också vara en bra idé att se över vilka kvalifikationskrav som ställs vid rekrytering. Snäva utbildningskrav med svenska utbildningar kan innebära att personer med utländsk utbildning inte kan kvalificera sig för en tjänst utan att genomgå en tidskrävande kompletterande utbildning.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!