Publicerad: 4 mars 2019

Språk i arbetslivet

Att behärska det svenska språket, både generellt och yrkesrelaterat, är centralt för etableringen på den svenska arbetsmarknaden. Det är också avgörande för nyanlända att få praktisera språket i yrkessammanhang.

Arbetsgivare kan på olika sätt skapa förutsättningar för att nyanlända snabbare ska bli tillräckligt bra på svenska för att kunna kommunicera tillfredställande i verksamheten och yrket.

Räcker inte SFI?

Kurser inom Svenska för invandrare (SFI) och Svenska som andraspråk (SVA) ger en bra grund men kan behöva utformas efter olika behov och kombineras med andra insatser för att möta arbetslivets krav. Det gäller inte minst de yrken där språkkompetens är ett måste för att uppfylla de krav som ställs för att få legitimation.

Ett sätt för arbetsgivare att stötta nyanlända som är i språkundervisning är att erbjuda studiebesök, praktik eller anställning med stöd som går att kombinera med schemalagd undervisning.

Tips på stöd för språkutveckling på arbetsplatsen

 

"Lyft språket på jobbet" - en handbok

Handbok som ger inspiration hur du som chef kan skapa en långsiktig språkutveckling på arbetsplatsen. Här finns även konkreta verktyg och tips på hur ni kan stötta kollegor som behöver utveckla sitt svenska språk i arbetet. Handboken är framtagen av Vård-och omsorgscollege.

Språk på arbetet

Europarådets center för moderna språk, ECML, har tagit fram information som riktar sig till arbetsgivare och handledare och handlar om att stötta nyanlända i deras språkutveckling på arbetsplatsen.

Handledarutbildning

YA-delegationen har tagit fram korta, webbaserade handledarutbildningar för arbetsplatslärare, bland annat för att kunna handleda någon som lär sig språket.

Språkombud

Att arbeta efter konceptet Språkombud kan stötta den verksamhet som vill arbeta språkutvecklande. Konceptet har tagits fram av Vård och omsorgscollege för äldreomsorgen, men kan även användas i andra verksamheter inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård.

Video där två utlandsutbildade lärare, en tandläkare och en läkare berättar om hur de lärde sig svenska.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!