Publicerad: 27 mars 2019

Jobbspår och snabbspår

Syftet med jobbspår och snabbspår är att nyanlända snabbare ska komma ut på arbetsmarknaden, inom yrken där det råder kompetensförsörjningsbehov.

Integration och att underlätta vägen till jobb för nyanlända är en utmaning som involverar flera olika aktörer. Därför behöver Arbetsförmedlingen, arbetsgivare, kommuner, utbildningsanordnare och andra myndigheter samverka.

Att tillsammans identifiera hinder och behov för specifika yrkesgrupper samt att formulera ett gemensamt mål kan bidra till en kedja av insatser, där alla bidrar till lösningen. Det kan handla om lokala överenskommelser som jobbspår eller nationella överenskommelser som snabbspår.

Lokala jobbspår

Inom ramen för DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) skapas det lokala jobbspår. Precis som de nationella snabbspåren är de till för att rusta deltagarna för anställning och möta kompetensförsörjningsbehovet hos arbetsgivare.

Jobbspåren består vanligen av arbetsmarknadsutbildningar, SFI och praktik. Ofta handlar det om att förbereda deltagarna för yrken som inte fordrar eftergymnasiala studier och där alla samverkansaktörer (kommun, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare) finns på lokal nivå.

De lokala jobbspåren kan också riktas till nyanlända med akademisk utbildning, till exempel lärare.

På DUA:s webbplats finns bland annat goda exempel och en förteckning över samtliga lokala jobbspår.

Nationella snabbspår

Syftet med de nationella snabbspåren är att nyanlända med utbildning och erfarenhet, inom yrken där det i Sverige råder kompetensförsörjningsbehov, snabbare ska komma ut på arbetsmarknaden.

Parterna på arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen tecknade överenskommelser om snabbspår under åren 2015-2017 och insatser för att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden inom en rad yrken.

Målen för snabbspåren

  • Korta tiden från ankomst till arbete.
  • Använd kompetensen rätt - nyanlända ska inte bara komma i ett jobb, utan rätt jobb.
  • Branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!