Publicerad: 2 april 2019

Anställningsstöd

Nyanländas kompetens är en tillgång för kommuner och regioner som ska rekrytera nya medarbetare. I vissa fall kan det vara aktuellt med olika former av anställningsstöd för att nyanlända ska få möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

En arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen för att kunna anställa en nyanländ person. Det finns olika former av stöd som kan vara aktuella, t ex yrkesintroduktionsanställning (YA), introduktionsjobb, nystartsjobb eller arbetsträning.

Stödet extratjänst är indraget sedan januari men redan fattade beslut gäller.

Varför anställningsstöd?

För att anställningen ska bidra till såväl den nyanländas etablering som verksamhetens kompetensförsörjningsbehov gäller det att tänka strategiskt.

Ofta är man bra på att veta vilka behov av kvalificerad personal som finns, eller så är man bra på att ta emot studenter för praktik från utbildningar både på gymnasial nivå och från universitet och högskolor. Men med anställningsstöd handlar det om personer som står längre från arbetsmarknaden.

För den som kommer med utländsk utbildning eller arbetslivserfarenhet kan det vara avgörande att få möjlighet att komma in på en svensk arbetsplats som ett led i att bli aktuell för en reguljär anställning. Man får chans att öva svenska i ett yrkessammanhang och knyta viktiga kontakter med arbetsgivare och kollegor.

Det är också viktigt att få praktiskt erfarenhet, att förstå vad yrket innebär i Sverige, hur arbetslivet ser ut. Allt går inte att läsa sig till. För yrken som lärare, förskollärare och de reglerade hälso- och sjukvårdsyrkena handlar det också om att få kunskap och erfarenhet som bidrar till att uppnå kraven för en svensk legitimation.

Hur gå tillväga?

Börja med att ta reda på hur samarbetet med Arbetsförmedlingen ser ut i din kommun eller region. I kommuner finns till exempel ofta en väl upparbetad relation till Arbetsförmedlingen via kommunens arbetsmarknadsenhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!