Publicerad: 26 april 2019

Anställa asylsökande

Asylsökande har inte arbetstillstånd, men kan ha rätt att arbeta ändå.

Står på LMA-kortet

Alla asylsökande har ett LMA-kort (lagen om mottagande av asylsökande) utfärdat av Migrationsverket. Om det står AT-UND på LMA-kortet får personen arbeta.

AT-UND = undantag från skyldighet att ha arbetstillstånd.

LMA-korten måste förnyas efter en viss tid och ett AT-UND kan upphöra när som helst. Kontrollera därför LMA-kortet regelbundet under anställningen och kontakta den aktuella personens mottagningsenhet på Migrationsverket om du är osäker på om hen har AT-UND.

Informera Migrationsverket

Om du anställer en asylsökande ska du förutom att kontrollera att hen har AT-UND även informera Migrationsverket om att personen fått arbete.

Arbetsförmedlingen har tagit fram webbplatsen Jobskills där nyanlända och asylsökande kan registrera sina CV och arbetsgivare kan hitta rätt kompetens. Här finns också en checklista för arbetsgivare inför anställning.

Ska du rekrytera och vill veta mer om en asylsökandes utländska utbildning?

Universitets- och högskolerådet, UHR, kan bistå om du är i en rekryteringsprocess och har frågor om en asylsökandes utländska utbildning. UHR kan dels ge ett utlåtande om vad utbildningen motsvarar i det svenska utbildningssystemet, något som är gratis och som den asylsökande själv kan ansöka om. Om det inte skett och rekryteringen är igång kan arbetsgivare ändå vända sig till UHR för att få en bedömning.

Om en asylsökande har utbildning och erfarenhet inom hälso-och sjukvården som kräver svensk legitimation, kontakta Socialstyrelsen för att få hjälp med bedömningen.

Praktik för asylsökande

För den som kommer till Sverige med utbildning och yrkeserfarenhet kan praktik på en relevant arbetsplats vara ett första steg mot ett jobb i Sverige. Om en praktikant är asylsökande finns det viss information som är bra att veta för arbetsgivare och handledare.

Migrationsverket tecknade tidigare avtal om praktik för asylsökande med olika arbetsplatser. Migrationsverkets arbete med praktik skedde inom ramen för den organiserade sysselsättningen som nu har upphört. Sedan 2017 arbetar Migrationsverket därför inte längre med praktik för asylsökande. Länsstyrelsen har ansvaret för att samordna insatserna för asylsökande, men har dock inte ett uppdrag att teckna avtal om praktik med arbetsgivare som Migrationsverket tidigare gjorde.

Det är känt att det har skapat praktiska problem för många arbetsgivare som vill erbjuda praktik till asylsökande då ingen myndighet kan teckna avtal om exempelvis försäkring av praktikanten. Vad gäller försäkring kan det eventuellt hanteras genom arbetsgivarens försäkringsbolag.

Registerkontroll

För flera av kommuner och regioners verksamheter (exempelvis skola, förskola, socialtjänst och sjukvård) finns regler vad gäller registerkontroll.

När det finns en skyldighet enligt lag för arbetsgivare att genomföra registerkontroll (obligatorisk kontroll) så gäller det alla arbetssökande, praktikanter och uppdragstagare.

Det är Polismyndigheten som ansvarar för belastningsregistren. Uppgift om personnummer eller samordningsnummer, alternativt identitetsuppgifter som namn och födelsedatum, behövs för att kunna begära ett utdrag från belastningsregistren.

Det är också arbetsgivarens skyldighet att kontrollera om personen har rätt att arbeta i Sverige.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!